Legaalse tarkvara korral magate rahulikult!

Tänapäeva arvutiseeruvas maailmas on üheks oluliseks tsiviliseerituse mõõdupuuks legaalse tarkvara osakaal. Edetabelit juhib USA 79%-ga, näiteks Soomes on legaalsusaste 71%, aga Ukrainas 9% ja Vietnamis ainult 8%. Eestis oli legaalse tarkvara osakaal 1998.aasta 14%-lt tõusnud 2004.a. juba 45%-ni, kuid nende riikide seas, kellega end samastame, on legaalsusprotsent kaugelt üle 50! Business Software Alliance (BSA, rahvusvaheline tarkvarapiraatluse vastu võitlemise organisatsioon) suurendab survet, vaherahu on lõppenud ja detsembri keskel alustati taas karmi võitlust illegaalse tarkvara vastu. Õiguslik baas on Riigikogu poolt vastu võetud Autorikaitse seadustik ning sanktsioonid, hiigeltrahvid ületavad enamiku firmade taluvusläve. Seejuures ei ole loota ka kohtusüsteemi ebakindlusele, Riigikohtu süüdimõistvad otsused esimeste tabatud piraatide suhtes on loonud pretsedendi, millele edaspidi tuginevad alama astme kohtud. Tegemist pole ka mingi kohaliku algatusega, kogu Lääne-Euroopas on tarkvara eest tasumine reegel ja piraattarkvara kasutamine mõeldamatu. Eesti peab Euroopa Liitu astununa üle võtma uue mõtteviisi. Illegaalse tarkvaraga võitlemisele Eestis on eraldatud miljoneid ja sellega hakatakse aktiivselt tegelema. Põhitoetaja ja finantseerija on maailma suurimaid impeeriume Microsoft Corporation ning paraku õnnestub Microsoftil reeglina oma tahtmine läbi suruda.

Järeldused võiksid olla järgmised:

  1. Tarkvara legaliseerimise probleemi tuleb suhtuda väga tõsiselt.
  2. Varem või hiljem muutub piraattarkvara kasutamine ettevõtetes nii kui nii võimatuks, tarkvara hinnad aga aina kasvavad.
  3. Üks litsents kehtib vaid ühe arvuti kohta, lisakoopiad on juba illegaalsed.
  4. Sõltumata otsusest (legaliseerida või mitte) on viimane aeg situatsioon ja võimalik must stsenaarium põhjalikult läbi kaaluda.

Kõigepealt oleks vaja selgitada välja praegune olukord – missugune tarkvara on arvutitesse installeeritud, missugused litsentsid on olemas, mida on juurde vaja. Kindlasti leidub arvutites ka programme, mida tegelikult ei kasutata ja mis litsentside puudumise tõttu võivad põhjustada tõsiseid ebameeldivusi. Meie spetsialistid on valmis sellise analüüsi Teie arvutites läbi viima ja Teile vastava ülevaate koostama (konfidentsiaalsus on loomulikult tagatud!). 
Tarkvaraauditi
võite tellida Helikast, legaliseerimisostude korral teeme aga analüüsi tasuta.